Rušení akcí

Vážení chovatelé,

vzhledem k nařízení vlády které od 13. března 2020 od 6.00 hodin rozšířuje původní zákaz pořádání akcí s účastí veřejnosti a až do odvolání "jsou zakázány divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce, a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas 30 osob" ruší prezidium nejbližší plánované schůze.

Konkrétně jednání kolegia ASCHK, jednání kontrolní komise a Valnou hromadu plánovanou na 23.4.2020 do Kladrub nad Labem. Zároveň pořadatelé ruší většinu svodů.  Chovatelské záležitosti jako zápisy klisen, či registrace hříbat konzultujte s pracovníky, kteří tyto úkony provádějí. Kancelář ASCHK je samozřejmě otevřena, pouze žádáme chovatele, aby případnou návštěvu zvážili a využívali spíše telefon, případně elektronickou kominukaci. O situaci budeme nadále průběžně informovat.