Koncepce chovu koní

V příloze naleznete strategický dokument našeho "sektrou", a to Koncepci chovu koní. Celý materiál včetně příloh je pak k dispozici i na stránkách Mze.

Typ dokumentu: