Usnesení Valné hromady ASCHK ČR o.s., konané dne 28.4.2011 v Humpolci

 Valná hromada bere na vědomí:

1)      zprávu o činnosti ASCHK ČR o.s. za rok 2010

2)      zprávu revizní komise

3)      zprávu o výstavách

4)      zprávu o činnosti jednotlivých chovatelských sdružení

5)      zprávu o hospodaření za r. 2010 a schvaluje rozpočet na r. 2011

 Valná hromada ukládá prezidiu ASCHK ČR:

1)      podílet se na organizaci výstavy v Pardubicích a Brně

2)      podpořit a aktivně se účastnit ve spolupráci se SCHČT vzniku vzdělávacího systému v chovu a využití koní

3)      aktivní spolupráci s ČPI na potírání „černé plemenitby“

Valná hromada schvaluje:

1)      členský příspěvek na r. 2012 ve výši 100,- Kč a VH dále všem sdruženým svazům ukládá zaslat do konce března 2012 seznam členů, členské příspěvky a seznam delegátů na VH.

2)      Podporu odborným svazům ve výši 20,- Kč na koně vedeného v plemenné knize a rok

3)      Výši dotací poskytovaných chovatelům z rozpočtu ASCHK ČR o.s., a to: inseminace do 1.000,- Kč, ověření původu po inseminaci do 1.000,- Kč a akcelerační program do 5.000,- Kč přičemž náklady by neměly přesáhnout celkem 500.000,- Kč.

4)      Nové členy RPK N p. Jana Loudu a SN Doc. Ing. Miroslava Maršálka CSc., HF MVDr. Josefa Živníčka

5)      Přijetí Irish cob the Czech republic o.s. za člena ASCHK ČR o.s. na úrovni oblastního svazu.

Zapsal: Blahoslav Políček

Typ dokumentu: