Zápis z jednání prezidia ASCHK ČR, konaného dne 1.12.2006 v Poslanecké sněmovně PČR