Zápis ze školení posuzovatelů konaného dne 28. a 29.9.2006